Hudební obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

Výtvarný obor ZUŠ má 2 ročníky přípravné výtvarné
výchovy- pro děti 6-8 leté (v rámci 1.a2.třídy ZŠ).  Dále je výuka organizována ve dvou cyklech:  1.-7.ročník  I.cyklu- (v rámci 3.-9. třídy ZŠ ) a II. cyklus zahrnuje 3 ročníky- (v rámci 1.-3. ročníku středních škol)

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně - jako jedna souvislá lekce. Podle dohody s rodiči je možno si den v týdnu vybrat z několika možností – podle věku dítěte. Začátky vyučování jsou nejdříve ve 13.30 nebo později. Lekce trvá 2 hod. 15 min.
Školné ve VO se platí pololetně viz školné na hlavní straně. Žáci si kromě školného hradí základní výtvarné potřeby – tj. čtvrtky , temperové barvy, štětce a paletu. Další pomůcky jako keramická hlína, glazury atd. jsou hrazeny školou.
Obsah výtvarné výchovy na ZUŠ je dán osnovami Ministerstva školství České republiky. Hlavními předměty jsou:

- plošná tvorba -  tj. kresba, malba, grafika, koláže atd.
- prostorová tvorba- tj. modelování a tvarování z různých materiálů / keramika, točení na hrnčířském kruhu, práce s 
papírem, kamenem, dřevem , sádrou aj.
- objektová a akční tvorba - zahrnuje předchozí předměty v tvořivých hrách a akcích v učebně i v přírodě poblíž školy, v
ZOO aj.
Navštěvujeme i výstavy, muzeum, jezdíme na exkurze do výtvarných dílen. Pravidelně vystavujeme naše práce v prostorách školy, v Městském divadle, v Městské knihovně, v Synagoze i Muzeu. Účastníme se přehlídek VO i výstav v rámci ČR.

Průběžně je do výuky zařazována teorie a dějiny umění. Žáci jsou též motivováni k vlastní domácí tvorbě, kterou jim v učebně vystavujeme.
V závěru každého cyklu vytváří žák absolventskou práci, kterou si zpracovává podle vlastního zájmu a výběru tématu i techniky.
VO připravuje intenzivně i zájemce o studium na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením. Většina těchto žáků je pak úspěšná a je přijata na výtvarné školy.
 
 
 

Aktuality:

 

Úterý 4.4.2016 škola bez dodávky vody do 18 hod.
Odpadá veškerá výuka

___________________________

ZÁPIS

29.-31.5.2017

Zápis 2017.jpg

______________________ 

Ve spolupráci výtvarného a literárně dramatického oboru vznikl krátký film z prostředí naší ZUŠ

 

 ______________________

Žáci výtvarného oboru přijatí na střední umělecké školy:

  HANA ZÍMOVÁ – SŠ NÁHORNÍ – PRAHA

LAURA KUSOVÁ – SUŠS – KAMENICKÝ ŠENOV

 ADÉLA BULECOVÁ – SUŠS – KAMENICKÝ ŠENOV

Gratulujeme!!!

 ______________________

Naše žákyně Aneta Tomášková z pěvecké třídy paní učitelky Jindrákové byla přijata na Konzervatoř v Teplicích. Moc gratulujeme a přejeme mnoho studijních a uměleckých úspěchů!!

 __________________________

Naše žákyně Veronika Štěpánková z houslové třídy paní učitelky Kulhánkové byla přijata na Konzervatoř v Teplicích.
Moc gratulujeme jí i paní učitelce!!!

__________________________

UZAVÍRKA ULICE
ČS. LEGIÍ

Od 06.02.2017 do 31.07.2017 bude ulice Čs. Legií uzavřena od Mírového náměstí k ul. Plzeňská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Toto se dotkne i nás a vás, rodičů, kteří vysazujete své ratolesti před ZUŠ. Dbejte, prosím, na to, aby toto omezení neohrozilo bezpečnost vašich dětí při přecházení ulic atp.

__________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________ 

Rozvrh hudebních nauk a PHV na školní rok 2016/2017

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg