Hudební obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

Výtvarný obor ZUŠ má 2 ročníky přípravné výtvarné
výchovy- pro děti 6-8 leté (v rámci 1.a2.třídy ZŠ).  Dále je výuka organizována ve dvou cyklech:  1.-7.ročník  I.cyklu- (v rámci 3.-9. třídy ZŠ ) a II. cyklus zahrnuje 3 ročníky- (v rámci 1.-3. ročníku středních škol)

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně - jako jedna souvislá lekce. Podle dohody s rodiči je možno si den v týdnu vybrat z několika možností – podle věku dítěte. Začátky vyučování jsou nejdříve ve 13.30 nebo později. Lekce trvá 2 hod. 15 min.
Školné ve VO se platí pololetně viz školné na hlavní straně. Žáci si kromě školného hradí základní výtvarné potřeby – tj. čtvrtky , temperové barvy, štětce a paletu. Další pomůcky jako keramická hlína, glazury atd. jsou hrazeny školou.
Obsah výtvarné výchovy na ZUŠ je dán osnovami Ministerstva školství České republiky. Hlavními předměty jsou:

- plošná tvorba -  tj. kresba, malba, grafika, koláže atd.
- prostorová tvorba- tj. modelování a tvarování z různých materiálů / keramika, točení na hrnčířském kruhu, práce s 
papírem, kamenem, dřevem , sádrou aj.
- objektová a akční tvorba - zahrnuje předchozí předměty v tvořivých hrách a akcích v učebně i v přírodě poblíž školy, v
ZOO aj.
Navštěvujeme i výstavy, muzeum, jezdíme na exkurze do výtvarných dílen. Pravidelně vystavujeme naše práce v prostorách školy, v Městském divadle, v Městské knihovně, v Synagoze i Muzeu. Účastníme se přehlídek VO i výstav v rámci ČR.

Průběžně je do výuky zařazována teorie a dějiny umění. Žáci jsou též motivováni k vlastní domácí tvorbě, kterou jim v učebně vystavujeme.
V závěru každého cyklu vytváří žák absolventskou práci, kterou si zpracovává podle vlastního zájmu a výběru tématu i techniky.
VO připravuje intenzivně i zájemce o studium na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením. Většina těchto žáků je pak úspěšná a je přijata na výtvarné školy.
 
 
 

Aktuality:

 

 

______________________

 Vyučující LDO

Hledáme od nového školního roku 2018/2019 učitele literárně dramatického oboru
na PLNÝ ÚVAZEK.
Zájemci, pište na zusdc@clnet.cz

______________________


Nevíte kudy kam?
Třeba najdete cestu ZDE

ANO-NE kruh.jpg

 ___________________

ROZVRH HUDEBNÍCH NAUK A PHV

(pro detail klikněte na obrázek)


___________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg