Hudební obor Výtvarný obor Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor na ZUŠ Děčín nabízí výuku pro děti od MŠ až po studenty.

Během tohoto období se děti hravou formou seznamují s jednoduchými texty říkadel, básní, pohádek, na kterých se učí zvládnout správnou výslovnost, rytmus, pohyb, držení těla a jednoduchou dramatizaci.
Výuka probíhá jedenkrát týdně v rozmezí 1 - 1,5 vyučovací hodiny.

Hlavními předměty na I. a II.stupni studia je Dramatická tvorba, vycházející z tvořivé improvizace a Slovesná tvorba, jejímž hlavním obsahem je rozvíjení písemného projevu.

Výuka probíhá jednak kolektivně a od 3.ročníku i v malých skupinách v předmětu Přednes, kde se žáci na uměleckém textu, přiměřeném jejich věku,
učí rozeznávat a hodnotit literaturu a v rámci svých  schopností a nabytých dovedností ji reprodukovat. Studium I. i II.stupně je zakončeno absolventským vystoupením žáka.
 
Organizace výuky
1.  PPDv + PDv  - předpř. a přípravný ročník – MŠ až 2.tř.ZŠ
2.  I.stupeň základního studia – 1. – 6.ročník LDO, 3. – 8.tř.ZŠ
3. II.stupeň základního studia – 1. – 4.ročník LDO, 9.tř.ZŠ – 3.roč.SŠ
V průběhu studia se žáci úspěšně účastní nejen různých soutěží a přehlídek, ale i společných projektů dramatického a hudebního oboru,  kde žáci pravidelně recitují a koncerty uvádějí. Součástí výuky jsou návštěvy vybraných divadelních představení, koncertů, výstav a jiných kulturně společenských akcí.
Vzdělání získané v dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.

Dramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Aktuality:

 

Záznam ze Závěrečného koncertu 15.6.2017 najdete ZDE 

___________________________

Nepojmenovaný 1.png

___________________

Rozvrh hudebních nauk v červnu

___________________

Vzhledem k velmi komplikované dopravě v Děčíně vás prosíme, abyste na naše koncerty vyráželi ze svých domovů s dostatečným časovým předstihem. Děkujeme

___________________

Záznam koncertu Flétničkou to začíná

 

_________________________

Naše žákyně vystavuje od května do června v Městské knihovně Děčín

 

 

 __________________________

Moctet LIDUŠKA v pořadu 168 hodin

V reportáži o festivalu ZUŠ Open, kterého se účastníme absolventským koncertem a dnem otevřených dveří, byl použit záznam vystoupení našeho Moctetu LIDUŠKA ze Závěrečného koncertu z r. 2014. Vidět ho můžete na začátku a na konci reportáže ZDE 

Celé vystoupení najdete na YouTube

______________________ 

Ve spolupráci výtvarného a literárně dramatického oboru vznikl krátký film z prostředí naší ZUŠ

 

 

__________________________

UZAVÍRKA ULICE
ČS. LEGIÍ

Od 06.02.2017 do 31.07.2017 bude ulice Čs. Legií uzavřena od Mírového náměstí k ul. Plzeňská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Toto se dotkne i nás a vás, rodičů, kteří vysazujete své ratolesti před ZUŠ. Dbejte, prosím, na to, aby toto omezení neohrozilo bezpečnost vašich dětí při přecházení ulic atp.

__________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg