Home

Vítejte na našich stránkách  | O škole Výuka a školné  Učitelský sbor

 
Výše měsíčního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ
 

 

 

 

1 měsíc

5 měsíců

VO - září (zahrnuje příspěvek na pomůcky)

                    210,- Kč

 1. pololetí       1050,- Kč

LDO

210,- Kč

1050,- Kč

LDO - přípravka

160,- Kč

800,- Kč

PHV + nástroj

200,- Kč

1000,- Kč

PHV bez nástroje

130,- Kč

650,- Kč

sborový zpěv PHV I

100,- Kč

500,- Kč

sborový zpěv

70,- Kč

350,- Kč

pěvecká hlasová výchova                        

290,- Kč

1450,- Kč

klavír

290,- Kč

1450,- Kč

klávesy

290,- Kč

1450,- Kč

klávesy II (vč. klávesového souboru)

300,- Kč

1500,- Kč

flétna

290,- Kč

1450,- Kč

kytara

290,- Kč

1450,- Kč

bicí

290,- Kč

1450,- Kč

housle

290,- Kč

1450,- Kč

klarinet

290,- Kč

1450,- Kč

saxofon

290,- Kč

1450,- Kč

trubka + ostatní žesťové nástroje

290,- Kč

1450,- Kč

gemshorn - soubor bez jiného nástroje

100,- Kč

500,- Kč

gemshorn - soubor s dalším nástrojem

70,- Kč

350,- Kč

 

 

 

2 žáci v hodině

200,- Kč

1000,- Kč

žáci ve skupině

170,- Kč

850,- Kč

orchestr bez individuální výuky   

100,- Kč

500,- Kč

Kurz Pro Pracující

900,- Kč

4500,- Kč

 

 

 

* Pokud mají žáci ZUŠ školní nástroj pro jejich příslušný
obor a oddělení, 
zvyšujeme školné o 50,- Kč měsíčně

* VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 40 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok

 

ČS a.s. Děčín, č. ú. 0921782369/0800, v.s. vám sdělí třídní učitel
 
 Platnost od 4.1.2016                                                               Daniela Jetelová, řed. ZUŠ

 

Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce

2. Využít Nadačního fondu děti a rodina

3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: fatkova@nidv.cz.

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)

Aktuality:


ZUŠ OPEN 2017

 ______________________ 

ZÁPIS

29.-31.5.2017

Zápis 2017.jpg

______________________ 

Ve spolupráci výtvarného a literárně dramatického oboru vznikl krátký film z prostředí naší ZUŠ

 

 ______________________

Žáci výtvarného oboru přijatí na střední umělecké školy:

  HANA ZÍMOVÁ – SŠ NÁHORNÍ – PRAHA

LAURA KUSOVÁ – SUŠS – KAMENICKÝ ŠENOV

 ADÉLA BULECOVÁ – SUŠS – KAMENICKÝ ŠENOV

Gratulujeme!!!

 ______________________

Naše žákyně Aneta Tomášková z pěvecké třídy paní učitelky Jindrákové byla přijata na Konzervatoř v Teplicích. Moc gratulujeme a přejeme mnoho studijních a uměleckých úspěchů!!

 __________________________

Naše žákyně Veronika Štěpánková z houslové třídy paní učitelky Kulhánkové byla přijata na Konzervatoř v Teplicích.
Moc gratulujeme jí i paní učitelce!!!

__________________________

UZAVÍRKA ULICE
ČS. LEGIÍ

Od 06.02.2017 do 31.07.2017 bude ulice Čs. Legií uzavřena od Mírového náměstí k ul. Plzeňská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Toto se dotkne i nás a vás, rodičů, kteří vysazujete své ratolesti před ZUŠ. Dbejte, prosím, na to, aby toto omezení neohrozilo bezpečnost vašich dětí při přecházení ulic atp.

__________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________ 

Rozvrh hudebních nauk a PHV na školní rok 2016/2017

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg