Hudební obor           Výtvarný obor            Literárně dramatický obor

Oddělení klávesových nástrojů - klavír, klávesy
Oddělení dechových a bicích nástrojů - zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna, gemshorn, bicí, trubka, pozoun
Oddělení strunných nástrojů - housle, kytara
Oddělení pěvecké hlasové výchovy a pěveckých sborů- Poupata, Kvítek, Pomněnky
Oddělení hudebních nauk a PHV
Komorní soubory a orchestry


Strunné oddělení ZUŠ Děčín nabízí v současné době výuku hry na housle a kytaru. Pomyslné dveře tohoto oddělení jsou otevřeny dětem z MŠ, ZŠ, SŠ, učilišť a VŠ. Žáci se propracovaným systémem výuky seznámí s nástrojem, zlepší své rytmické a harmonické cítění.


Výuka probíhá ve třech stupních:
1) přípravný stupeň studia (PHV)
2) první stupeň základního studia
3) druhý stupeň základního studia

1) PHV ( tento stupeň studia neplatí pro výuku hry na kytaru )- zde se předškoláci zábavnou a netradiční formou výuky naučí základům rytmu a intonace, práci s houslemi a interpretaci lidových písní na jedné struně a jednoduchých skladbiček klasických skladatelů s doprovodem klavíru.
2) první stupeň - v tomto cyklu je vyučovací látka přizpůsobována možnostem a nadání žáka. Malý houslista či kytarista je postupně seznamován se sólovou a komorní hrou a základy improvizace, účastní se třídních a školních vystoupení. V kytarových třídách jsou žáci vedeni ke zvládnutí akordových doprovodů. Dle dispozic se žák může stát součástí či zakládajícím členem menšího hudebního tělesa (např. houslového nebo kytarového dua, tria). Od počátku je cíleně veden k zvládnutí technické i umělecké stránky studovaných skladeb. Ve smyčcovém odd. také k práci s doprovodným nástrojem. Výuka je rozdělena do sedmi studijních ročníků.
Po ukončení 1. stupně složením závěrečné zkoušky nebo účastí na absolventském koncertě může žák pokračovat studiem 2. stupně hry na kytaru, housle či oborem hra na violu.
3) druhý stupeň - tento cyklus má čtyři studijní ročníky.  V tomto období studia je žák již účastníkem vystoupení pořádaných nejen školou, ale i kulturních akcí pořádaných městem (např. vernisáží). Žáci houslové třídy se mohou prakticky seznámit s uměleckou prací v symfonickém orchestru. Žáci kytarových tříd se mohou stát členy školního tanečního orchestru. V této fázi se stává výuka konzultacemi, student si sám volí uměleckou cestu za podpory svého pedagoga. Studium je zakončeno absolventským vystoupením žáka.
Žáci strunného oddělení se pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských kol soutěží ZUŠ. Někteří naši žáci pokračují ve studiu na konzervatoři a jiných uměleckých školách.
Než se rozhodnete pro tento obor, můžeme Vás pozvat přímo do výuky. Stačí se telefonicky objednat a dohodnout vhodný termín.

Aktuality:

Výsledek obrázku pro EXCLAMATION MARK
DNES 28.1. ODPADÁ VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

___________________________

 FlautZušky u Zpívajícího stromu


https://www.youtube.com/watch?v=HBmaLeuw16k

_______________________

Každý 1. pátek v měsíci v Pivovaru

___________________

Rozvrh hodin HN

Rozvrh HN 19-20.jpg

_______________________

Nevíte kudy kam?

Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE_p001.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@zusdc.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg