Hudební obor           Výtvarný obor            Literárně dramatický obor

Oddělení klávesových nástrojů - klavír, klávesy
Oddělení dechových a bicích nástrojů - zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna, gemshorn, bicí, trubka,pozoun
Oddělení strunných nástrojů - housle, kytara
Oddělení pěvecké hlasové výchovy a pěveckých sborů- Poupata, Kvítek, Pomněnky
Oddělení hudebních nauk a PHV
Komorní soubory a orchestry

Pěvecká hlasová výchova je určena pro ty, co se chtějí věnovat sólovému zpěvu. PěHV spočívá ve výuce základů pěvecké techniky (hlasová, dechová, artikulační cvičení), správného tvoření tónu, znělého hlasu a ovládání vlastností tónu (výška, barva, dynamika hlasu). Repertoár ( klasické, lidové a umělé písně, árie, muzikálová tvorba různých stylů) je vybírán s ohledem na individualitu žáka, kterému je ponechán prostor pro jeho uměleckou svobodu.
Naše pěvecké sbory na ZUŠ v Děčíně mají dlouholetou tradici, která sahá až k samému založení školy. V současné době máme tři pěvecké sbory rozdělené podle věku zpěváčků.
POUPATA       -   předškolní věk
KVÍTEK           -    7 - 11 let
POMNĚNKY    -  12 - 18 let
Sbory Kvítek a Pomněnky se hlásí k tradičnímu sborovému zpěvu všech stylů a žánrů - kánony, úpravy lidových a umělých písní, moderní písně a  spirituály. Účinkujeme na koncertech ZUŠ, vystupujeme na různých akcích pořádaných městem Děčín. V posledních dvou letech dochází  dle potřeby ke spojení obou sborů, čímž vznikne větší pěvecké těleso zvukově schopné účinkovat s Děčínským symfonickým orchestrem, s Bendovým komorním orchestrem a svým zpěvem doprovodit populární nebo operní sólisty.
Pravidelně jezdíme na pěvecké soutěže, zpíváme jako hosté i v jiných městech. Každoročně pořádáme soustředění, kde kromě zpívání zažijeme i spousty legrace.
Cílem našeho snažení je vyvolat v dětech chuť ke sborovému zpívání nejen nyní, ale i v pozdějších letech. Všichni se snažíme pokračovat v tradici sborového zpěvu na naší škole a rádi přivítáme každého nového zpěváčka.

Přípravný pěvecký sbor POUPATA

Do přípravného pěveckého sboru Poupata mohou rodiče přivést svoje dítě do 6 let, které rádo zpívá, ale přivítáme i ty děti, které se zpívat naučit chtějí. Hravou formou přes přirozenou spontánnost směřujeme ke správnému dýchání a čisté interpretaci písniček, jak rytmické, tak intonační. Učíme se zpívat písně národní, lidové i umělé. Hlavním cílem je pro nás radost z pěveckého projevu.

Nejméně dvakrát do roka se těšíme na veřejné vystoupení v děčínském divadle. Na některých koncertech spolupracujeme s malými dětmi z literárně dramatického oboru, nebo zpíváme s velkým sborem. Když jsou zpěváčci šikovní a mají chuť, můžou postoupit do vyššího pěveckého sboru. Přípravný pěvecký sbor může být chápán také jako příprava ke hře na hudební nástroj.

Přijďte mezi nás! Těšíme se na hezké zpívání!

Aktuality:

Výsledek obrázku pro EXCLAMATION MARK
DNES 28.1. ODPADÁ VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

___________________________

 FlautZušky u Zpívajícího stromu


https://www.youtube.com/watch?v=HBmaLeuw16k

_______________________

Každý 1. pátek v měsíci v Pivovaru

___________________

Rozvrh hodin HN

Rozvrh HN 19-20.jpg

_______________________

Nevíte kudy kam?

Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE_p001.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@zusdc.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg