Hudební obor           Výtvarný obor            Literárně dramatický obor

Oddělení klávesových nástrojů - klavír, klávesy 
Oddělení dechových a bicích nástrojů - zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna, gemshorn, bicí, trubka,pozoun 
Oddělení strunných nástrojů - housle, kytara
Oddělení pěvecké hlasové výchovy a pěveckých sborů - Poupata, Kvítek, Pomněnky
Oddělení hudebních nauk a PHV
Komorní soubory a orchestry

Přípravná hudební výchova /PHV/ je rozdělená do dvou vyučovacích hodin, je určena nejmladším dětem- předškoláci MŠ a žáci 1. třídy ZŠ. Zde jsou tyto děti hravou formou seznamovány s nejzákladnějšími informacemi z hudební teorie. Přípraváčci mají pracovní sešity, podle kterých se učí psát noty a prostřednictvím notového zápisu poznávat písničky. Je zde velký prostor k uplatňování vlastních nápadů. Stává se pravidlem, že předškoláci se naučí dříve poznávat a psát noty, než abecedu v základní škole. Hlavním úkolem počátečního vyučování je vzbudit u dětí zájem a lásku k hudbě, rozvíjet jejich hudební představivost prostřednictvím rytmu, her, písní a říkadel.
Ve druhé hodině se učí žáci hře na zvolený hudební nástroj. Pokud žák na konci školního roku zjistí, že si nevybral ten pravý hudební nástroj a chtěl by změnu, není problém začít od prvního ročníku hrát na jiný instrument.
Posláním přípravné hudební výchovy je pootevřít dveře do světa hudby pro ty nejmenší.
 
Materiály pro uvolněné žáky z HN:
1. pololetí
 
 


Hudební nauka
je teoretický předmět, který navštěvují žáci 1. – 5. ročníků I. cyklu hudebního oboru. Je určen pro všechny žáky všech hudebních oddělení (ať hrají na jakýkoliv hudební nástroj).

Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky se základy hudební teorie. Na hodinách HN se naučí číst a psát noty, budou rozumět italskému hudebnímu názvosloví. Seznámí se též s rozdělením hudebních nástrojů do jednotlivých skupin. Některé zajímavé hudební nástroje budou představeny „živě“. Částečně se seznámí i s hudebními slohy a jejich představiteli dějin hudby.

Teoretický charakter tohoto předmětu je zaměřen na jeho následné použití v praxi – to znamená při hře na hudební nástroj.

Během pěti let se žáci naučí číst noty (výška, délka), budou schopni se orientovat v termínech stupnice – tónina dur i moll do 7# a 7b, budou znát všechny posuvky. Budou jim známé termíny jako jsou intervaly, kvintakord (a jeho obraty), dynamika, přednesové výrazové prostředky apod.

Do hodiny se snažíme vždy zařadit co nejmodernější prvky výuky. V roce 2014 jsme vybavili učebnu interaktivní tabulí a využíváme ji k co největšímu přiblížení se dětem a ještě většímu vzbuzení zájmu o hudbu.

 

Aktuality:

Výsledek obrázku pro EXCLAMATION MARK
DNES 28.1. ODPADÁ VÝUKA HUDEBNÍ NAUKY

___________________________

 FlautZušky u Zpívajícího stromu


https://www.youtube.com/watch?v=HBmaLeuw16k

_______________________

Každý 1. pátek v měsíci v Pivovaru

___________________

Rozvrh hodin HN

Rozvrh HN 19-20.jpg

_______________________

Nevíte kudy kam?

Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE_p001.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@zusdc.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg