Hudební obor Výtvarný oborLiterárně dramatický obor


Hudební nauka
je teoretický předmět, který navštěvují žáci 1. – 5. ročníků I. cyklu hudebního oboru. Je určen pro všechny žáky všech hudebních oddělení (ať hrají na jakýkoliv hudební nástroj).

Cílem tohoto předmětu je seznámit žáky se základy hudební teorie. Na hodinách HN se naučí číst a psát noty, budou rozumět italskému hudebnímu názvosloví. Seznámí se též s rozdělením hudebních nástrojů do jednotlivých skupin. Některé zajímavé hudební nástroje budou představeny „živě“. Částečně se seznámí i s hudebními slohy a jejich představiteli dějin hudby.

Teoretický charakter tohoto předmětu je zaměřen na jeho následné použití v praxi – to znamená při hře na hudební nástroj.

Během pěti let se žáci naučí číst noty (výška, délka), budou schopni se orientovat v termínech stupnice – tónina dur i moll do 7# a 7b, budou znát všechny posuvky. Budou jim známé termíny jako jsou intervaly, kvintakord (a jeho obraty), dynamika, přednesové výrazové prostředky apod.

Do hodiny se snažíme vždy zařadit co nejmodernější prvky výuky. V roce 2014 jsme vybavili učebnu interaktivní tabulí a využíváme ji k co největšímu přiblížení se dětem a ještě většímu vzbuzení zájmu o hudbu.

Přípravná hudební výchova /PHV/ je rozdělená do dvou vyučovacích hodin, je určena nejmladším dětem- předškoláci MŠ a žáci 1. třídy ZŠ. Zde jsou tyto děti hravou formou seznamovány s nejzákladnějšími informacemi z hudební teorie. Přípraváčci mají pracovní sešity, podle kterých se učí psát noty a prostřednictvím notového zápisu poznávat písničky. Je zde velký prostor k uplatňování vlastních nápadů. Stává se pravidlem, že předškoláci se naučí dříve poznávat a psát noty, než abecedu v základní škole. Hlavním úkolem počátečního vyučování je vzbudit u dětí zájem a lásku k hudbě, rozvíjet jejich hudební představivost prostřednictvím rytmu, her, písní a říkadel.
Ve druhé hodině se učí žáci hře na zvolený hudební nástroj. Pokud žák na konci školního roku zjistí, že si nevybral ten pravý hudební nástroj a chtěl by změnu, není problém začít od prvního ročníku hrát na jiný instrument.
Posláním přípravné hudební výchovy je pootevřít dveře do světa hudby pro ty nejmenší.
 
Materiály pro uvolněné žáky z HN:
 

Aktuality:

 

Zveme vás na výstavu "Mladí výtvarníci ze ZUŠ", která potrvá od 5.3. do konce dubna 2019 v budově Magistrátu města Děčín, ul. 28. října

MLADÍ VÝTVARNÍCI ZE ZUŠ (1).bmp

_______________________

Letošní zápis do naší ZUŠ proběhne ve dnech
27.-29. května 14.00-16.30 v přízemí školy

Zapis do ZUS 2019-1.png

_______________________

Videozáznam z vánočního koncertu v divadle 13.12.

_______________________
Nevíte kudy kam?
Třeba najdete cestu ZDE

 

ANO-NE kruh.jpg

 ___________________

ROZVRH HUDEBNÍCH NAUK A PHV

(pro detail klikněte na obrázek)

Bez názvu.png
___________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg