Dokumenty

Zřizovatel www
   
Zřizovací listina

.pdf

   
Dokumenty MŠMT

www

   
Školní řád

.doc

 

 

Vnitřní platový předpis

.doc

 

 

Směrnice systému řízení rizik

.doc

   
Rámcový vzdělávací program

.pdf


ŠVP ZUŠ Děčín


.doc

   
Vyhláška 71/2004 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

.doc

   
Školský zákon

.doc

   
Novela zákona o ped. pracovnících .doc
   
Pracovní řád zaměstnanců   .doc
   
Vyhláška 15/2005 Sb. - kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 .pdf

   
Vyhláška 317/2005 Sb. - o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  .pdf
   
Vyhláška 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení  .pdf
   
Nařízení vlády 564/2006 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  .pdf
   
Nařízení vlády 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti  .doc
   
Organizace školního roku 2016/2017 www
   
Vyhlášené soutěže školního roku 2016/2017 .pdf
   
Nový organizační řád soutěží a přehlídek www
   
Smlouva o výpůjčce hudebního nástroje (Hodnotu nástroje prosím vždy konzultujte s pí ekonomkou J. Maixnerovou) .odt
   
   

Aktuality:

 

Záznam ze Závěrečného koncertu 15.6.2017 najdete ZDE 

___________________________

Nepojmenovaný 1.png

___________________

Rozvrh hudebních nauk v červnu

___________________

Vzhledem k velmi komplikované dopravě v Děčíně vás prosíme, abyste na naše koncerty vyráželi ze svých domovů s dostatečným časovým předstihem. Děkujeme

___________________

Záznam koncertu Flétničkou to začíná

 

_________________________

Naše žákyně vystavuje od května do června v Městské knihovně Děčín

 

 

 __________________________

Moctet LIDUŠKA v pořadu 168 hodin

V reportáži o festivalu ZUŠ Open, kterého se účastníme absolventským koncertem a dnem otevřených dveří, byl použit záznam vystoupení našeho Moctetu LIDUŠKA ze Závěrečného koncertu z r. 2014. Vidět ho můžete na začátku a na konci reportáže ZDE 

Celé vystoupení najdete na YouTube

______________________ 

Ve spolupráci výtvarného a literárně dramatického oboru vznikl krátký film z prostředí naší ZUŠ

 

 

__________________________

UZAVÍRKA ULICE
ČS. LEGIÍ

Od 06.02.2017 do 31.07.2017 bude ulice Čs. Legií uzavřena od Mírového náměstí k ul. Plzeňská z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Toto se dotkne i nás a vás, rodičů, kteří vysazujete své ratolesti před ZUŠ. Dbejte, prosím, na to, aby toto omezení neohrozilo bezpečnost vašich dětí při přecházení ulic atp.

__________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg