umenty

Zřizovatel www
   
Zřizovací listina

.pdf

   
Dokumenty MŠMT

www

   
Školní řád

.doc

 

 

Vnitřní platový předpis

.doc

 

 

Směrnice systému řízení rizik

.doc

   
Rámcový vzdělávací program

.pdf

ŠVP ZUŠ Děčín

.pdf

ŠVP lesní roh
ŠVP pozoun
ŠVP příčná flétna - II. stupeň
ŠVP hoboj

.pdf 
.pdf 

.pdf 
.pdf

   
Vyhláška 71/2004 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

.pdf

   
Školský zákon

.doc

   
Novela zákona o ped. pracovnících .doc
   
Pracovní řád zaměstnanců   .doc
   
Plán DVPP  .doc
   
Vyhláška 15/2005 Sb. - kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 .pdf

   
Vyhláška 317/2005 Sb. - o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  .pdf
   
Vyhláška 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení  .pdf
   
Nařízení vlády 564/2006 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  .pdf
   
Nařízení vlády 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti  .doc
   
Organizace školního roku 2019/2020 www
   
Vyhlášené soutěže školního roku 2019/2020 .pdf
   
Nový organizační řád soutěží a přehlídek .pdf
   
Smlouva o pronájmu hudebního nástroje (Hodnotu nástroje prosím vždy konzultujte s pí ekonomkou J. Maixnerovou) .docx
   
Rozpočet na rok 2020 .xlsx 
   
Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2021 .xlsx
   
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů .pdf
   
Inspekční zpráva 14. 5. 2018 − 17. 5. 2018 .pdf

Aktuality:

 FlautZušky u Zpívajícího stromu


https://www.youtube.com/watch?v=HBmaLeuw16k

_______________________

Každý 1. pátek v měsíci v Pivovaru

___________________

Rozvrh hodin HN

Rozvrh HN 19-20.jpg

_______________________

Nevíte kudy kam?

Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE_p001.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@zusdc.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg