Výuka a školné

 Vítejte na našich stránkách O škole |  Výuka a školné  |  Učitelský sbor

Výše měsíčního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ
 

 

 

 

1 měsíc

5 měsíců

VO - září (zahrnuje příspěvek na pomůcky)

                    210,- Kč

 1. pololetí       1050,- Kč

LDO

210,- Kč

1050,- Kč

LDO - přípravka

160,- Kč

800,- Kč

PHV + nástroj

200,- Kč

1000,- Kč

PHV bez nástroje

130,- Kč

650,- Kč

sborový zpěv PHV I

100,- Kč

500,- Kč

sborový zpěv

70,- Kč

350,- Kč

pěvecká hlasová výchova                        

290,- Kč

1450,- Kč

klavír

290,- Kč

1450,- Kč

klávesy

290,- Kč

1450,- Kč

klávesy II (vč. klávesového souboru)

300,- Kč

1500,- Kč

flétna

290,- Kč

1450,- Kč

kytara

290,- Kč

1450,- Kč

bicí

290,- Kč

1450,- Kč

housle

290,- Kč

1450,- Kč

klarinet

290,- Kč

1450,- Kč

saxofon

290,- Kč

1450,- Kč

trubka + ostatní žesťové nástroje

290,- Kč

1450,- Kč

gemshorn - soubor bez jiného nástroje

100,- Kč

500,- Kč

gemshorn - soubor s dalším nástrojem

70,- Kč

350,- Kč

 

 

 

2 žáci v hodině

200,- Kč

1000,- Kč

žáci ve skupině

170,- Kč

850,- Kč

orchestr bez individuální výuky   

100,- Kč

500,- Kč

Kurz Pro Pracující

900,- Kč

4500,- Kč

 

 

 

* Pokud mají žáci ZUŠ školní nástroj pro jejich příslušný
obor a oddělení, 
zvyšujeme školné o 50,- Kč měsíčně

* VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 40 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok

 

ČS a.s. Děčín, č. ú. 0921782369/0800, v.s. vám sdělí třídní učitel
 
 Platnost od 4.1.2016                                                               Daniela Jetelová, řed. ZUŠ

 

Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce
2. Využít Nadačního fondu děti a rodina
3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: fatkova@nidv.cz.
4. Nadační fond Livie a Václava Klausových

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)

Aktuality:

 

 Fotogalerie, akce a úspěchy roku 2017/2018 byly přesunuty do archivu 

___________________

Náhradní termín ZÁPISU
4.-5.9.2018
14-16 hod.

Zápis do ZUŠ náhradní 2018_1.png

________________

Nevíte kudy kam?
Třeba najdete cestu ZDE

ANO-NE kruh.jpg

 ___________________

ROZVRH HUDEBNÍCH NAUK A PHV

(pro detail klikněte na obrázek)


___________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg