Výuka a školné

 Vítejte na našich stránkách O škole |  Výuka a školné  |  Učitelský sbor

Výše měsíčního příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání 
 

1 měsíc

5 měsíců

Přípravné studium LDO 160,-Kč 800,-Kč
VO 220,-Kč 1100,-Kč
LDO 220,-Kč 1100,-Kč
PHV  200,-Kč 1000,-Kč
Pěvecké sbory 100,-Kč 500,-Kč
Pěvecká hlasová výchova 300,-Kč 1500,-Kč
Klávesové nástroje 300,-Kč 1500,-Kč
Strunné nástroje 300,-Kč 1500,-Kč
Dechové nástroje 300,-Kč 1500,-Kč
Bicí 300,-Kč 1500,-Kč
2 žáci v hodině 200,-Kč 1000,-Kč
Žáci ve skupině 180,-Kč 900,-Kč
Kolektivní hra bez individuální výuky 100,-Kč 500,-Kč
 

* VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok

 

ČS a.s. Děčín, č. ú. 0921782369/0800, v.s. vám sdělí třídní učitel
*Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno.
 
 Platnost od 1.9.2018                                                                             Daniela Jetelová, řed. ZUŠ

 

Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce
2. Využít Nadačního fondu děti a rodina
3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: fatkova@nidv.cz.
4. Nadační fond Livie a Václava Klausových

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)

Aktuality:

 

Školní rok 2019/2020 začíná 2.září

_______________________

Nevíte kudy kam?
Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg