Akce

 

Datum Název akce V kolik hodin Místo konání
29.06.-01.09. Hlavní prázdniny    
27.06. Závěrečný třídní koncert žáků pí uč. M. Jetelové 16:00 sál ZUŠ
26.06. Třídní přehrávka žáků pí uč. Bendákové   sál ZUŠ
20.06. Závěrečný třídní koncert žáků p. uč. Lukeše 16:30 sál ZUŠ
19.06. Závěrečný třídní koncert žáků pí uč. Jansové 16:00 sál ZUŠ
08.06. Zahradní slavnost /Big band/    Červený Kostelec
06.06. Třídní přehrávka žáků pí uč. Cvejnové 16:30  sál ZUŠ
05.06. II. Absolventský koncert 17:00 sál ZUŠ
31.05. PIANKOoo s Moctetem u příležitosti ZUŠ Open Plakát 15:00 Centrum Pivovar
31.05.-01.06. Celorepublikový happening ZUŠ Open    
30.05. I. Absolventský koncert 17:00 sál ZUŠ
29.05. 1. ročník Jazzového festivalu /Big Band/ 11:00-19:00 Letní kino Žatec
27.-29.05. Zápis do ZUŠ Plakát   ZUŠ
25.05. Vystoupení sboru Poupata 13:00 Muzeum Děčín
24.05. Noc kostelů    
22.05. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
21.05. Závěrečný koncert ZUŠ 17:00 Městské divadlo Děčín
20.05. Flétničkou to začíná...aneb módní přehlídka dechových nástrojů Plakát 16:00 sál ZUŠ
15.05. Jarní koncert žáků pí uč. Haňkové a Haňkové ml. 16:30 Zámek Děčín
03.05. Páteční PIANKOoo Plakát 15:00 Centrum Pivovar
26.04. Přehlídka jazzových a tanečních orchestrů Jazzový pátek   Varnsdorf
24.-25.04. Kolokvium ředitelů ZUŠ Ústeckého kraje /pí ředitelka Jetelová/   Úštěk
24.04. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
23.04. Konzultace Šablony /pí ředitelka Jetelová, pí zástupkyně Maixnerová/ 09:00 NIDV Ústí n/L
18.04. Velikonoční prázdniny    
15.04. Koncert "Per aspera ad astra" 18:00 Zámek Děčín
12.-14.04. Teplické flautohry /p. uč. Bukh/   Teplice
12.04. Krajské kolo soutěže EKN   Jirkov
11.-12.04. Setkání a seminář Fondy příspěvkových organizací a FKSP /pí ředitelka Jetelová/   Roudnice n/L
09.04. Koncert absolventů třídy pí uč. Cvejnové, Pavlíkové a Nedvědové 17:00 Zámek Děčín, barokní sál
05.04. Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů /Pomněnky, Kvítek/   Litoměřice
05.04. Páteční PIANKOoo Plakát 15:00 Centrum Pivovar
05.04. Seminář Jak lépe zvládat obtíže při komunikaci s rodiči ve škole /pí uč. M. Jetelová/   Praha
04.04. Seminář Obecná metodika výuky hry na flétnu příčnou /pí uč. M. Jetelová/   Konzervatoř České Budějovice
01.04. Setkání pedagogů HV na téma Hravé formy rozezpívání, Projekt Play with Me /pí uč. M. Jetelová, Šetková, p. uč. Rosenberg/   Ústí n/L
01.04. Krajské kolo soutěže komorní hry - smyčce   Teplice
01.04. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
30.03. Otvírání zámeckých zahrad /houslový soubor/ 14:00-16:00 Zámek Děčín
29.03. Krajské kolo soutěže LDO   Louny
24.03. Hudba k výročí /houslový kvintet/ 15:00-17:30 Škvorec u Prahy
22.03. Krajské kolo soutěže pěveckých sborů /Pomněnky/   Žatec
21.03. Krajské kolo soutěže komorní hry - dechy Úspěchy Foto   Litoměřice
20.03. Seminář Experimentální výtvarné techniky Letované prsteny /pí uč. Sufčáková/   Ústí n/L
20.03. Závěrečná konference projektu s názvem Projektová podpora inkluzivního vzdělávání /vystoupení žáků ZUŠ/ 09:00 Zámek Děčín
20.03. Porada ředitelů /pí ředitelka Jetelová/   KÚÚK
20.03. Interní koncert   Foto 16:30 sál ZUŠ
18.-20.03. Celostátní kolo pěvecké soutěže Skřivánek Úspěchy Foto   Karlovy Vary
13.03. Okresní kolo soutěže Dětská scéna 2019 Úspěchy   DDM Děčín
09.-10.03.

Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice /B. Lazarová, K. Tkačová, A. Mužíková/ Úspěchy   Foto

 

  Teplice 
08.03. Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu /Pomněnky/ Úspěchy   Teplice
05.03. Vernisáž výstavy Mladí výtvarníci ze ZUŠ Děčín /žáci p. uč. Šoltyse/ Plakát 16:30 Magistrát města Děčín, ul. 28. října
04.03. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
01.03. Páteční PIANKOoo Plakát Foto 15:00 Centrum Pivovar
ÚNOR VO vytvořil plastelínová zvířátka k 70. narozeninám ZOO Děčín Foto    
27.02. Interní koncert  Foto 16:30 sál ZUŠ
26.02. Městské kolo soutěže Dětská scéna 2019 Úspěchy   Foto 09:00 DDM Teplická
18.02.-24.02. Jarní prázdniny    
19.02. Klavírní koncert z cyklu "HOŘÍ" /žáci ze třídy HOrákové a ŘÍhové-Valentové/  Foto   Konzervatoř Teplice
12.02. Seminář Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém odd., problematika logopedie v praxi ZUŠ /pí uč. Haňková ml., Jindráková/   Ústí n/L
11.-12.02. Krajské kolo pěvecké soutěže Skřivánek Úspěchy   DDM Děčín
11.02. Minikoncert klavírní třídy pí uč. Waldaufové 17:00 sál ZUŠ
11.02. Koncert žáků pí uč. Horákové "Budeme (si) hrát! Na co? Na KLAVÍRNÍ KONCERT!"   Foto 17:00 Zámek Děčín, Barokní sál
08.02. Páteční PIANKOoo Plakát Foto 15:00 Centrum Pivovar
06.02. Pololetní klavírní koncert třídy pí uč. Hančové 16:30 sál ZUŠ
01.02. Pololetní prázdniny    
31.01. Pololetní třídní přehrávka žáků pí uč. Heleny Cvejnové  Foto 16:30 sál ZUŠ
30.01. Třídní koncert žáků pí uč. Jindrákové Foto 14:30 půda ZUŠ 
30.01. Třídní přehrávka žáků pí uč. Bendákové  Foto 16:30 sál ZUŠ
28.01. Třídní koncert žáků pí uč. Jansové  Foto 16:00 sál ZUŠ
28.01. Klasifikační porada 11:00 sborovna
24.01. Večer s jazzovou farmou /Big Band ZUŠ Děčín/   ZUŠ Česká Lípa
23.01. Městské kolo pěvecké soutěže Děčínský skřivánek /v porotě p.uč. Rosenberg/ Úspěchy   DDM Děčín
23.01. Interní koncert  Foto 16:30 sál ZUŠ
17.01. Třídní přehrávka žáků p. uč. Lukeše   Foto 16:30 sál ZUŠ
11.01. Seminář "Za málo peněz hodně muziky" /pí uč. M. Jetelová, p. uč. Rosenberg/   Litoměřice
08.01. Seminář Aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019 /p. zástupce Haňka/   MMDěčín
07.01. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
22.12.-02.01. Vánoční prázdniny    
prosinec-20.1.2019

Výstava Historické cukrárny aneb Sladký život našich prarodičů /VO/ Pozvánka Foto

  Oblastní muzeum v Děčíně
24.12. Koncert lidem dobré vůle /LDO/ 15:00 Evangelický kostel
23.12. Vánoční koncert houslového souboru 17:00 Kostel Jetřichovice
22.12. Vánoční koncert houslového souboru 17:00 Kostel Bynov
21.12. Koncert třídy p. uč. Bukha 16:30 sál ZUŠ
20.12. Vánoční koncert žáků pí uč. M. Jetelové Foto 16:00 sál ZUŠ
19.12. Třídní klavírní koncertík třídy pí uč. Horákové 16:30 sál ZUŠ
17.12. Vánoční zpívání žáků pí uč. Jindrákové a Haňkové ml. Foto 15:00 Lidické nám., Ústí n/L
16.12. Vánoční trhy na zámku /Pomněnky, Kvítek/ sraz 11:00, vystoupení 11:30 Zámek Děčín
16.12. Adventní koncert /Pomněnky/ odjezd 14:20, vystoupení 17:00 Hrob u Teplic
13.12. Koncert "Kouzelné Vánoce" Plakát Video  Foto 17:00 MěD Děčín
13.12. Porada ekonomů /pí zástupkyně Maixnerová/ 09:00 KÚÚK
12.12. Vánoční přehrávka žáků pí uč. Haňkové a Haňkové ml. 16:30 sál ZUŠ
10.12. Vystoupení pro učitele /Pomněnky/ sraz 13:15, vystoupení 14:00 SOŠ Ruská
10.12. Kontrola BOZP a PO 12:00 ZUŠ
09.12. 2. adventní koncert /houslový soubor/ Plakát 18:00 Zámek Děčín
09.12. Vánoční trhy /houslový soubor/ 13:30 Prokopa Holého, Děčín
09.12. Vánoční trhy Na Skřivance /Pomněnky, Kvítek/ sraz 12:20, vystoupení 12:45 park pod sportovní halou u Skřivanky
08.12. Metodická sobota /pí uč. Jansová/   Konzervatoř Teplice
07.12. Prosincové Páteční PIANKOoo Plakát Foto 15:00 Centrum Pivovar
03.12. Pedagogicko provozní porada 11:00 sborovna
02.12. Koncert žáků pí uč. Haňkové a Haňkové ml. 15:30 Kostel Bynov
02.12. Koncert houslového souboru 16:00 Kostel Bělá
02.12. Rozsvěcení vánočního stromečku /houslový soubor/ 17:30 Jílové, Zámek
02.12. Rozsvěcení vánočního stromečku /Pomněnky, Kvítek/ sraz 15:30, vystoupení 15:50 Masarykovo nám.
01.12. Klavírní seminář s Tomášem Borosem /pí uč. Horáková, Bendáková, Haňková/   ZUŠ Litoměřice
01.12. Finále pěvecké soutěže Karlovarský hlas /A.Weisová/   Hotel Thermal, Karlovy Vary

29.11.

Kulatý stůl - Podpora ZUŠ /pí uč. M. Jetelová/

  Novoměstská radnice, Praha 
29.11. Koncert třídy pí uč. Jansové a p. uč. Jetela /host DDM/ Video   Foto 17:00 Zámek Děčín, barokní sál
27.11. Seminář Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí /pí ředitelka Jetelová, pí zástupkyně Maixnerová/   Děčín
listopad Výtvarný obor vystavuje v Městské knihovně Foto   Městská knihovna, pobočka Podmokly
21.11. Interní koncert   Foto 16:30 sál ZUŠ
16.-18.11. Dílna Výuka notačního programu Sibelius a Sbormistrovská dílna /pí uč. Hančová, Šulcová, p.uč. Hnát/    
16.11. 2. Sympozium o fokální dystonii, hlasu a bolesti u hudebníků /pí uč. M. Jetelová, Haňková ml./   Konzervatoř Jana Deyla
13.11. Jazzový seminář - Miriam Bayle /pí uč. Haňková ml., Jindráková, p.uč. Rosenberg/   Konzervatoř Teplice
12.11. Pedagogická porada 11:00 sborovna
10.11. Seminář Základní atributy klavírní hry /pí uč. Dushek, Horáková, Jansová/   Teplice
09.-10.11. Konference Kreativní budoucnost /pí ředitelka Jetelová, pí zástupkyně Maixnerová, p.uč. Rejman/   Brno
08.11. Porada ředitelů /pí ředitelka Jetelová/   KÚÚK
05.11. Koncert se sborem NTC Rumburk /Pomněnky/ 17:30 Synagoga Děčín
05.11. Klavírní recitál Anny Gaálové /B. Lazorová, K. Tkačová, A. Mužíková/   Foto 17:30 Zámek Děčín, Rohový sál
03.11. Pěvecká soutěž Karlovarský hlas /A.Weisová/ Úspěchy   Karlovy Vary
02.11. Seminář Výuka HN prostřednictvím interaktivní tabule /pí uč. Šetková, p. uč. Rosenberg/   ZUŠ Teplice
02.11. Páteční PIANKOoo Plakát Video 15:00 Centrum Pivovar
29.-30.10. Podzimní prázdniny    
27.10. Koncert k vzniku Čs. republiky /houslový kvartet/ 17:00 Kostel Jetřichovice
24.10. Interní koncert  Foto 16:30 sál ZUŠ
23.10. Seminář experimentální výtvarné techniky drátování - zdobené svíce /pí uč. Sufčáková/   Ústí nad Labem
22.10. Seminář experimentální výtvarné techniky mandaly /pí uč. Mazačová/   Litoměřice
20.10. Koncert Jakuba Phana ze třídy pí uč. Vaňkové spojený se křtem CD Plakát   Foto 17:00 Synagoga Děčín
20.10. Seminář LA BELLE DANSE /pí uč. Solodovnikova, Dushek/ 9:30-14:00 Teplice
19.-21.10. Dílna Výuka notačního programu Sibelius a Sbormistrovská dílna /pí uč. Hančová, p.uč. Hnát/    
19.10. Seminář Výuka HN prostřednictvím interaktivní tabule /pí uč. Šofrová, p. uč. Rosenberg/   ZUŠ Teplice
16.10. Vystoupení pro červený kříž /Pomněnky/ 15:00 MěD Děčín
15.10. Pedagogická porada 11:00 sborovna
12.-14.10. Velké setkání projektu IMUZA /pí uč. Sufčáková/   Zlín
05.-07.10. Víkendový klavírní seminář /pí uč. Jansová, Bendáková, Horáková, Haňková/   ZUŠ Litvínov
05.10. Přehlídka českých a německých klavíristů do 16 let  Foto   Úspěchy    
01.-02.10. Seminář Svět sociálních sítí /pí ředitelka Jetelová, pí zástupkyně Maixnerová/   Ústí nad Labem
01.10. Porada ředitelů ZUŠ Ústeckého kraje /p. zástupce Haňka/   ZUŠ Evy Randové, Ústí n/L
27.-30.09. Soustředění pěveckých sborů Kvítek a Pomněnky    
24.09. Školení BOZP, PO + požární hlídky 11:00 sborovna
22.09. Stěhování v ZUŠ 08:00 ZUŠ
22.-23.09. Burza volnočasových aktivit /pí uč. Haňková a Haňková ml./   OC Pivovar
19.09. Společné setkání se zástupci zapojených aktérů do vzdělávání z území města Děčín s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín /pí ředitelka Jetelová/ 10:00- Magistrát města Děčína, ul. 28. října
19.09. Revize elektrických učebních a provozních pomůcek 09:00 ZUŠ
14.-16.09. Výstava Libverda 2018 /kulturní program, výstava VO   SŠZZ Antonína Emauela Komerse, Děčín - Libverda
10.09. Pedagogická porada 11:00 sborovna
04.-05.09. ZÁPIS - náhradní termín Plakát    
03.09. Začátek vyučování školního roku 2018/2019    
29.08. Zahajovací porada 11:00 sborovna

Aktuality:

 

Zveme vás na výstavu "Mladí výtvarníci ze ZUŠ", která potrvá od 5.3. do konce dubna 2019 v budově Magistrátu města Děčín, ul. 28. října

MLADÍ VÝTVARNÍCI ZE ZUŠ (1).bmp

_______________________

Letošní zápis do naší ZUŠ proběhne ve dnech
27.-29. května 14.00-16.30 v přízemí školy

Zapis do ZUS 2019-1.png

_______________________

Videozáznam z vánočního koncertu v divadle 13.12.

_______________________
Nevíte kudy kam?
Třeba najdete cestu ZDE

 

ANO-NE kruh.jpg

 ___________________

ROZVRH HUDEBNÍCH NAUK A PHV

(pro detail klikněte na obrázek)

Bez názvu.png
___________________________

14716096_1013972458711895_5348755026658019059_n.jpg

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg