Hudební obor           Výtvarný obor            Literárně dramatický obor

Oddělení klávesových nástrojů - klavír, klávesy
Oddělení dechových a bicích nástrojů - zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna, gemshorn, bicí, trubka, pozoun
Oddělení strunných nástrojů - housle, kytara
Oddělení pěvecké hlasové výchovy a pěveckých sborů- Poupata, Kvítek, Pomněnky
Oddělení hudebních nauk a PHV 
Komorní soubory a orchestry

BIG BAND ZUŠ DĚČÍN
Těleso vzniklo v podstatně komornější podobě na jaře 2017 a krátce poté se zúčastnilo své první soutěže – MHF Česká Kamenice, kde se umístilo v bronzovém pásmu. Během školního roku 2017/2018 počet členů kapely průběžně narůstal. Tento pozitivní vývoj byl završen na podzim 2018 v souvislosti s nevyhnutelnou generační obměnou po odchodu maturantů na VŠ. Spolu s ní totiž došlo k definitivnímu rozšíření kapely na současné standardní bigbandové obsazení.
BIG BAND ZUŠ DĚČÍN vystupuje na různých kulturních akcích v rámci regionu, např. v České Lípě, Varnsdorfu, Žatci a na MHF Česká Kamenice. Krom samostatných koncertů se bigband účastní též pravidelných veřejných uměleckých aktivit ZUŠ Děčín, zejména jejích vánočních a závěrečných koncertů. Motivací k založení bigbandu byla snaha navázat na dlouholetou tradici školních jazzových kapel vedených panem učitelem Pavlem Jiráskem. V současnosti je kapelníkem
učitel Jakub Vogel, se kterým na nácviku repertoáru v rámci jednotlivých nástrojových skupin spolupracuje stálý team pedagogů ZUŠ Děčín: trubky – Barbora Kulasová, saxofony a flétny – Petr Lukeš, rytmika – Tomáš Kostka a Iva Šulcová. Pravidelně s bigbandem spolupracuje též pěvecké oddělení ZUŠ.

ŽESŤOVÉ KVINTETO ZUŠ DĚČÍN
Těleso vzniklo jako kvinteto, tj. pětihlasé uskupení. Počet členů však kolísá sezonu od sezony. Primárním účelem jeho založení totiž bylo umožnit starším žákům rozvoj jejich hudební praxe i v oblasti komorní hry. Aby se jich tedy mohlo zapojit co nejvíce, dochází ke zdvojování hlasů a podobně. Po repertoárové stránce se kvinteto snaží vyhledávat a interpretovat především literaturu původně určenou pro komorní obsazení tohoto typu, tj. 2 trubky, lesní roh, trombon a tubu. Jelikož v současnosti ZUŠ nedisponuje hráčem na tubu, nahrazuje jej prozatím trombon. Kromě kvintetů zahrnuje repertoár souboru i skladby pro jiné nástrojové obsazení, např. žesťové kvartety či sextety. Nevyhýbá se však ani úpravám skladeb určených původně tělesům jiného typu. Po žánrové stránce pak obsahuje skladby z oblasti klasické hudby, jazzu i popu. Žesťové kvinteto se pravidelně účastní hlavních akcí ZUŠ (vánočního a závěrečného koncertu), je častým hostem na Pianku v Centru Pivovar a vystupuje příležitostně i na dalších kulturních akcích v Děčíně a okolí.

MOCTET LIDUŠKA
To je soubor, který již přestal být kvintetem, sextetem, oktetem a stal se moctetem, jelikož jich je už opravdu MOC. Vznikl v roce 2012 jako soubor zobcových fléten  a od té doby se jen rozrůstal co do počtu i co do nástrojového obsazení. Moctet Liduška čítá kolem 50 žáků ze všech hudebních oborů naší ZUŠ, složení není stálé, kdo umí, ten hraje a to od těch nejmenších až po absolventy. Repertoár je také různorodý, ale v posledních letech se soustředí převážně na filmovou hudbu. Na svém repertoáru měl skladby z pohádek a filmů jako je Mach a Šebestová, Lotrando a Zubejda, Most přes řeku Kwai, Pan Tau, Ať žijí duchové, Addamsova rodina, Četníci ze Saint Tropéz, Kdyby tisíc klarinetů, Šíleně smutná princezna a další. Moctet Liduška nacvičuje novou skladbu vždy 2x ročně a to k příležitosti Vánočního a Závěrečného koncertu ZUŠ v Městském Divadle Děčín a Pianka v Centru Pivovar.

L'CASH BAND
Historie souboru se začala psát v roce 2012. Z počátku se jednalo o klarinetové kvarteto. Postupem času se počet klarinetistů zvětšoval a objevili se i první zájemci z řad jiných nástrojů. Nyní je obsazení orchestru velice pestré od hoboje, lesu příčných fléten a klarinetů, přes saxofony až po žestě. Základem je sehraná rytmika skládající se z bicích, basové kytary, piana a kláves. Obsazení není ustálené a každý rok se těšíme na nové nadšené členy. Repertoár je tvořen především skladbami z filmů, které jsou upravovány tak, aby mohl v orchestru hrát téměř jakýkoliv hráč na jakýkoliv nástroj. Věkový rozptyl žáků je od 8 do 18 let. Nejzapeklitějším problémem orchestru se stal jeho název. Proběhl nespočet debat na jeho pojmenování. Vždy bezvýsledně. I přes veškeré námitky vedoucího, pana učitele Lukeše, se nakonec vžil název L'Cash band (neoficiálně "Lukešáci").
Pravidelně vystupují na koncertech školy v divadle i v sále. Dále je můžete slýchat například v OC Pivovar na akci s názvem "Páteční Piankooo".

KYTAROVÝ SOUBOR
Kytarový soubor ze třídy Ivany Vaňkové hraje ve stálém obsazení již pátým rokem. V repertoáru má skladby od baroka až po současnou hudbu. Vystupuje několikrát ročně na koncertech ZUŠ, na koncertech kytarové třídy nebo na akcích, kde je naše škola požádána o hudební vystoupení.

Aktuality:

 FlautZušky u Zpívajícího stromu


https://www.youtube.com/watch?v=HBmaLeuw16k

_______________________

Každý 1. pátek v měsíci v Pivovaru

___________________

Rozvrh hodin HN

Rozvrh HN 19-20.jpg

_______________________

Nevíte kudy kam?

Třeba najdete cestu ZDE

 ANO-NE_p001.jpg
___________________________

__________________________

ZUŠ v OC Pivovar

_______________

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
školník: 778 708 861
email: zusdc@zusdc.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 ZŘIZOVATEL:

znak_text 2.jpg