Home

Vítejte na našich stránkách  | O škole  |  Výuka a školné  |  Učitelský sbor

Základní umělecká škola Děčín byla založena v říjnu 1945 a v tomto měsíci také započala pravidelná výuka. V průběhu následujících let se stala významným centrem uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v Děčíně a svou prezentací na veřejnosti obohacuje kulturní a společenský život města.

V současnosti se na naší škole vyučují tři umělecké obory a to hudební, literárně dramatický a výtvarný, které navštěvuje přes 781 žáků. Studium jednotlivých oborů probíhá ve dvou na sebe navazujících cyklech, přičemž převážná většina absolventů prvního cyklu automaticky pokračuje v cyklu druhém a tím získává ucelené vzdělání ve zvoleném oboru. Absolvováním obou cyklů se délka studia pohybuje v rozmezí devíti až dvanácti let, z čehož vyplývá, že věkové rozpětí žáků je od předškolních dětí až po studenty středních škol.

Hlavním posláním školy je vychovat vnímavého a citově bohatého jedince s širokým kulturním rozhledem, poskytnout mu základní umělecké vzdělání a naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich. Prostřednictvím estetické výchovy tak přispíváme k docílení plnohodnotného rozvíjení lidské osobnosti jako celku.

 

Aktuality:

ZUŠ Děčín hledá vyučujícího klavíru na 1 den v týdnu. Zájemci pište na zusdc@clnet.cz

___________________________

Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2016

 Naše škola delegovala za Ústecký kraj do celostátního kola eurovize, evropské soutěže mladých hudebníků, klavíristu ROBERTA BÍLÉHO. 3.9. ve 20:00 ČT Art odvysílala přímý přenos finále této soutěže z Kolína nad Rýnem. Robert si odvezl druhé místo. Velice gratulujeme ke skvělému úspěchu! 

___________________________

Rozvrh hudebních nauk a PHV na školní rok 2016/2017

výuka začíná 12.9.

___________________________ 

Letos se opět účastníme burzy volnočasových aktivit 3. 9. 2016 v Centru Pivovar

plakat.png

___________________________ 

Záznam ze Závěrečného koncertu 9. 6. 2016

https://youtu.be/GK_Og3XijcQ
___________________
Kolektivní vyučování PHV a hudební nauky
červen 2016:

6. a 7. nebude vyučování (postupové zkoušky)
13. a 14. bude vyučování
dle rozvrhu
20. a 21. nebude vyučování (třídní přehrávky)
27. a 28. nebude vyučování (rozdávání vysvědčení)
___________________

Na naší Facebookové stránce máme již 200 lajků!

200 lajků na Facebooku

___________________ 

 

Žáci výtvarného oboru se podíleli na ilustraci knihy "Houbařův sen" od Františka Kvíze.

__________________________

Záznam z Vánočního koncertu "My se čerta nebojíme" 

YOUTUBE
_______________

 ZUŠ Děčín v OC Pivovar

Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín

Čs. legií 243/29
Děčín IV - Podmokly
405 02
Tel.: kancelář: 412 532 035
                        778 708 862
ekonomka: 412 531 863
sborovna: 412 532 150
školník: 778 708 861
email: zusdc@clnet.cz
https://www.facebook.com/zusdc

www.facebook.com/zusdc

 

 

 

www.zusdc.cz